Connect with us

Sanat

KREKSA Raporu: Sanatçıların Aylık Gelirleri 1000 Liranın Altında

Published

on

kreksa

KREKSA’nın yeni araştırması pandeminin kültür sanat dünyasını ekonomik olarak ne derece etkilediğine güncel verilerle ışık tutuyor.

KREKSA Kültür Sanat Araştırmaları, Nisan-Mayıs 2021 döneminde, müzik, tiyatro, sinema, edebiyat gibi kültürel alanlardan besteci, yazar, editör, senarist, oyuncu, yönetmen, şarkıcı, menajer gibi çeşitli meslek gruplarına mensup 515 kişi ile güncel bir anket çalışması gerçekleştirdi. Anketin sonuçları, tüm bu meslek gruplarındaki kişilerin aylık ortalama gelirlerinde pandemi döneminde çok keskin bir düşüş olduğunu, bu kişilerin çok büyük bir kısmının aylık 1000 TL’nin altında gelirlerle geçinmeye çalıştıklarını ve söz konusu sanatçı ve kültür profesyonellerinin kendi imkanlarıyla çok fazla dayanacak güçlerinin kalmadığını çarpıcı verilerle ortaya koyuyor.

Araştırma çıktıları, kültür sanat camiasının bağımsız emekçilerinin acil desteğe ve ekonomik sürdürülebilirliği olan yeni modellere ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Toplumun her kesimini oluşturan bütün bireylerin belki de her gün hayatlarına dokunan sanatın üreticileri ve icracıları, hak ettikleri değeri görmek istiyorlar. Bu araştırma, onların hak ettikleri değeri görmek bir yana dursun, yaşamlarını sürdürebilecek bir ekonomik değeri bile yaratacak durumda olmadıklarını gösteriyor. Kültür sanat sektörü temsilcileri tarafından kamu otoritelerine son bir yıldır sürekli yapılan eylem çağrılarının aciliyeti KREKSA’nın bu araştırmasıyla bir kez daha ortaya konuyor.

KREKSA Kültür Sanat Araştırmaları bünyesinde bu araştırmayı yürüten Kültür Politikaları ve Kültür Ekonomisi Uzmanı Dr. Funda LENA araştırma çıktılarını şu şekilde değerlendirdi: “Kültürel sektörler, özellikle de canlı performansa dayalı olan gösteri sanatları ve canlı müzik alanları, doğaları gereği pandemi koşullarından çok etkilendi. Fakat bunun yanı sıra, kültür sanat sektöründe pandemiden önce sürdürülebilir iş modellerinin çeşitli sebeplerle oluşamamış olması, sanatçı ve bağımsız kültür profesyonellerinin birçoğunun sosyal güvencesiz olarak kayıt dışı çalışıyor olmaları, meslek tanımlarının ve mesleki standartların oluşmamış olması ve de örgütlenme eksiklikleri bu alanın pandemiye diğer birçok sektöre göre çok daha hazırlıksız yakalanmasına ve salgın sürecinden çok daha olumsuz etkilenmesine sebep oldu. Bundan sonrası için kültür profesyonellerinin sadece geçici desteklere değil, kalıcı ve sürdürülebilir çözümlere de ihtiyacı var.”

KREKSA, kültür politikalarını yapan ve uygulayan kamu otoritelerini, kültür sanat alanının sorunlarına – özel sektör ve sivil toplum ile işbirliği içerisinde – kalıcı çözümler oluşturmak için somut adımlar atmaya davet ediyor.

KREKSA Kültür Sanat Araştırmaları 2015 yılında kültür endüstrileri, yaratıcı sektörler, kültür ekonomisi, kültürel çeşitlilik, yerel kültürel kalkınma, kültür sanat alanında tüketim davranışları, kültür odaklı markalaşma gibi konularda araştırmalar yapmak üzere Dr. Funda LENA tarafından kurulmuştur. 6 yıldır kültür sanat alanında araştırma, raporlama, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmaktadır.