Connect with us

Gündem

Lara Kamhi, Video Çalışmasıyla Amber Network Festivali’nde Yer Aldı

Published

on

lara kamhi

Çağdaş sanatçı ve yönetmen Lara Kamhi ’nin, gerçekliğin sanal, sanallığın da gerçeklik düzlemini araştıran, İçine Çeken Cehalet – Deneyimlenebilir Sanrılar adlı üç bölümden oluşan video çalışması, cehalet temasıyla düzenlenen Amber Network Festivali kapsamında 19-21 Nisan’da çevrimiçi ortamda yayınlandı! Kamhi ile festival kapsamında Zoom üzerinden bir söyleşi de gerçekleştirildi.

Lara Kamhi, sinema ve gözlemci ilişkisini irdeleyen ve sarmallık tarihine göz atan video çalışması İçine Çeken Cehalet – Deneyimlenebilir Sanrılar ile 19 – 21 Nisan 2021 tarihleri arasında çevrimiçi ortamda cehalet temasıyla düzenlenen Amber Network Festivali’ne katıldı. Kamhi, üç bölümden oluşan video çalışmasında; mitler, masallar ve efsanelerden evrilen günümüz popüler kültürüne değinirken, bilgi adı altında yüceltilen bir nevi cehaletin hipnotik akışında kaybolmuş bakışlarımızın tarihçesini inceliyor.

Lara Kamhi çalışmasında ayrıca, hareketli imgenin gözlemci ile olan ilişkisini ve bir gerçeklik yaratma sanatı olarak sinematik kurgunun kitlesel algıyı yönetme biçimini kronolojik biçimde gözden geçiriyor. Sarmal ve deneysel sinema pratiği üzerine çalışmalar yapan sanatçı bu çalışmasında, “Sarmallık” kavramını varlığından uzaklaşma ve kopma gayesi olarak irdeliyor.