Connect with us

Genel

Hep Birlikte Eğitimde Fırsat Eşitliği İçin Çalışıyoruz!

Published

on

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Atatürk ilke ve devrimleri ışığında, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş bireye ve çağdaş topluma ulaşmayı amaçlayarak  2020-2021 okul döneminde çalışmalarına hız kesmeden devam etti. “Hep Birlikte!” diyerek gerçekleştirdiği eğitime destek projeleri ve burs kampanyalarıyla binlerce öğrencinin geleceğine ışık tuttu.

Hep Birlikte

COVID-19 salgın koşulları nedeniyle oldukça zorlu şartlar altında eğitimlerine devam eden ilköğretimden üniversiteye tüm öğrenciler için destek çalışmalarını sürdüren ÇYDD; özellikle kız çocuklarının güçlenmesi ve uzaktan eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına yaptığı projelerini dijital ortama da taşıyarak daha çok sayıda öğrenciye ulaştı.

Bu okul yılında, kız çocuklarının güçlenmesi için sürdürdüğümüz Anadolu’da Bir Kızım Var Ortaöğretim Burs Projesi ile 9010 kız öğrencimize destek olduk. Bir Işık Da Siz Yakın Üniversite Burs Projesi ile de geleceğe yön verecek olan 10.923 üniversite öğrencisine destek oldu.

ÇYDD Genel Merkezi, ÇYDD Şubeleri ve Çağdaş Gençlik birimi ile derneğin üyeleri, gönüllüleri ve destekçileri tarafından hep birlikte yıl boyunca gerçekleştirilen çalışmalarla toplamda 19.933 öğrencinin hikâyesi değişti.

Uzaktan eğitime erişemeyen öğrenciler için fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Öğrencilere Bilgisayar Desteği Projesi ile de toplam 4.140 tablet ve bilgisayar desteği sağladı.

Burs vermenin yanı sıra eğitime destek faaliyetleriyle de öğrencilerine katkı sunan ÇYDD, bu kapsamda gerçekleştirdiği Bilimin Çakıl Taşları Projesi (BÇT) ile bilimin ışığında geleceğe yön verecek çocuklarımıza destek olarak, Türkiye’nin her bölgesinde bulunan 16 ilden 200 öğrenciye ulaştı. Yüzde 81’i kız çocuklarından oluşan BÇT projesi kapsamında 5, 6, 7 ve 8. sınıftaki öğrencilere bilgiye nasıl ulaşılabileceği ve nasıl kullanılabileceği öğretildi.

Bu yıl pilot uygulaması yapılan Genç Denizyıldızı Projesi (GDY) ile Türkiye’nin 7 bölgesinden, 24 farklı ilden ve 42 ÇYDD şubesinden 499 öğrenciye ulaşıldı. GDY projesi ile lise öğrencilerinin mezuniyetlerine kadar birçok 21. yüzyıl yetkinliğini kazanmış olarak üniversiteye geçiş yapmaları hedeflendi.

Toplumsal dayanışma ilkesini esas alarak gerçekleştirdiği Denizyıldızı Projesi kapsamında 225 üniversite öğrencisine ulaşan ÇYDD, öğrencilerinin bilgi ve bilinç düzeylerini geliştirmeyi; topluluk karşısında konuşma, fikirlerini aktarma ve verimli bir tartışma ortamında yer alma konularında destek olmayı amaçladı.

Küresel salgın koşulları nedeniyle dijital ortamda gerçekleştirilen Kodlamaca Projesi kapsamında ise 699 öğrenciye ulaşıldı. Kodlamaca Projesi ile yaratıcı ve analitik düşünceyi desteklenerek çocukların dijital dünyada tüketici değil üretici olarak yer alması hedeflendi.

Liseden Üniversiteye Destek Projesi kapsamında 40 gönüllü öğretmeni ile Türkiye’nin farklı bölgelerinde bulunan şubeleri aracılığıyla 150 öğrenciye ulaşan ÇYDD, salgın koşulları altında üniversiteye giriş sınavına hazırlanan öğrencilerin başarılı olma oranlarını yükseltmeyi hedefledi.

Sürdürülebilir gönüllük ilkesini esas alarak devam eden ve bu sene 10. yılına giren ÇYDD Mentorluk Projesi ile 422 eşleşmeye ulaşıldı. Yüzde 65’ini kız öğrencilerin oluşturduğu proje kapsamında yaklaşık 2.000 üniversite öğrencisine mentorluk çalışmaları ile geleceklerine dair yön bulmaları konusunda destek verildi.

Çağdaş eğitim yoluyla hayalleri gerçek kılmak için hep birlikte çalışan ÇYDD, Çağdaş Dil Merkezi Projesi (ÇDM) kapsamında 46 il ve 107 ÇYDD Şubesinde, 1677’i üniversite ve 242’si lise öğrencisi olmak üzere toplam 1919 öğrenciye ulaştı. ÇDM Projesi ile ÇYDD öğrencilerinin yabancı dil yetkinliklerini,  çağdaş ve güncel metotlar kullanarak geliştirmesi amaçlandı.

Hep Birlikte

İyiliği ve sevgiyi çoğaltmak için gerçekleştirilen yardımseverlik koşularında adımlarını hep birlikte atan ÇYDD, 2020 ve 2021 yılında Türkiye’nin dört bir yanından gönüllüleri ve şubelerinin katılımı ile 914 koşucuya ulaştı. Yardımseverlik koşularında toplanan bağışlar ile uzaktan eğitimde fırsat eşitliğini sağlamayı amaçlayarak binlerce öğrencinin eğitimine destek oldu.

Kadınlarla El Ele (KEE) Projesi kapsamında ÇYDD gönüllüsü ve eğitimine destek olunan öğrencilerin annesi olan 132 kadına ulaşıldı. Salgın koşulları nedeniyle bu yıl dijital ortamda gerçekleştirilen projede 21 uzman koç tarafından farklı eğitim düzeyi ve yaş gruplarında bulunan kadınlara çocuklarla iletişim, takdir kültürü ve kendine güven konularında destek verildi. KEE Projesi ile toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyerek öğrencilerimizin annelerinin güçlenmelerini ve farkındalık kazanmalarını amaçladı.

Yeni okul yılında daha çok projeyle daha çok öğrenciye ulaşmayı hedefleyen ÇYDD’nin izinli projelerine www.cydd.org.tr adresi üzerinden ulaşıp destek olabilir ya da SMS yoluyla öğrencilerimizin geleceğine ışık tutabilirsiniz.