Connect with us

Gündem

Ortak Paylaşım Forumu 2020 Ortak Açıklama İle Sona Erdi

Published

on

ortak

Bu yıl ikincisi düzenlenen ve yaklaşık bin kişiye ulaşan Ortak Paylaşım Forumu “Birlikte Mümkün” çağrısıyla ve önümüzdeki dönem için belirlenen hedeflerle sona erdi.

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve TİSK, İşimizin Yarınını ele aldıkları Ortak Paylaşım Forumunun ardından ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı.

“TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve TİSK olarak Ortak Paylaşım Forumu 2020’de ele alınan üç ana konunun, forumun bu seneki teması olan “Türkiye’yi Üretim Üssü Yapmak için: Birlikte Üretelim” hedefine ulaşmak ve ülkemizdeki çalışma hayatını geliştirmek için son derece önemli olduğuna ve “Birlikte Mümkün” diyeceğimiz somut hedefler ve ortak akıl ile çözümün yaratılabileceğine inanıyoruz.

İşimizin Yarını ve İşgücü Dönüşümü hususunda işçi ve işveren temsilcilerince, ülke stratejilerine uygun şekilde tasarlanan merkez ve programların sayısının artması, ülkemizin mesleki yeterlilik ve teknik beceri altyapısına örnek bir model kazandırılması ve bu modele uygun özel sektör, işçi ve işveren örgütleri, kamu ortaklıklarının kamu desteği ile yaygınlaştırılması ile ülkemizde geleceğin gerekliliklerine uygun işgücü dönüşümünün hızlandırılması ortak beklentimizdir.

Pilot çalışması Tekstil sektörü odağında devam eden ve TİSK tarafından yürütülen Sektör Odaklı İşgücü Dönüşümü projesinin çıktısı olarak başlayacak eğitim alanlarında sendikalı çalışma arkadaşlarımızın geleceğin yetkinliklerine uygun şekilde beceri dönüşümü eğitimlerini tamamlamasının sağlanması ortak hedefimizdir.

Önümüzdeki sene gerçekleştirilecek Ortak Paylaşım Forumu 2021’e kadar geçen sürede tekstil sektörüne ek olarak; metal, otomotiv, kimya, ilaç, gıda, mobilya gibi ana sektörlerden en az 2 tanesinde daha Sektör Odaklı İşgücü Dönüşümü projesinin hayata geçirilerek sendikalı çalışma arkadaşlarımızın bu sektörlerde de geleceğin yetkinliklerine uygun eğitimleri almaya başlaması ortak amacımızdır.

Böylece, işgücünün geleceğin ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde dönüştürülmesi hedefi bir program dahilinde tamamlanacaktır.

Bir diğer önemli konu olan İşimizin Yarınında Kadın konusunda ülkemizde gelişmiş ülkelerin gerisinde kalan kadınların istihdama katılımda düşük oranları ortak sorunumuz olarak benimsiyoruz. Ülkemizin güçlenmesi ve rekabet gücünün artması için bu alanda gelişim sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Kadınların başta kamu yönetimi olmak üzere ekonomik ve sosyal, bütün işkollarında işgücüne katılımını artıracak ve liderlik ve yöneticilik pozisyonlarındaki temsilini artıracak programların hayata geçirilmesi ortak beklentimizdir.

Yetkinlikleri uygun genç kadınlarımızın iş dünyasının beklentilerine uygun olarak mesleki eğitim almaları ve istihdama kazandırılmaları; başta kamu yönetimi olmak üzere, ekonomik ve sosyal bütün işkollarında kadın çalışan sayısını artıracak programların desteklenmesi ortak hedefimizdir.

Kadınların liderlik ve yöneticilik pozisyonlarındaki temsillerinin artırılmasını desteklemek amacıyla, geleceğin liderleri olmaya uygun yetkinlikler taşıyan genç üniversite öğrencisi kadınlar ile genç kadın çalışanların liderlik vasıflarını ve özgüvenlerini destekleyecek bir eğitim programının örnek teşkil edecek şekilde hayata geçirilmesi de başka bir ortak hedefimizdir.

Ayrıca, çalışma hayatını direkt ve dolaylı etkileyen tüm konularda kamu, işçi, işveren ve STK temsilcilerinin dahil olduğu ve disiplinler arası çalışacak bir Kadın Komitesi kurulması ve kadına şiddet başta olmak üzere, kadınların her alanda güçlendirilmesi ile hepimizin ortak sorunu olan diğer konular üzerinde çalışmak amacıyla düzenli olarak toplanması ortak hedefimizdir.

Son olarak; dijitalleşen dünyanın gerekliliklerine uygun olarak işçi, işveren ve kamu paydaşlarının ortak kullanımına uygun dijital platform ve araçların artırılması ortak isteğimizdir. Birlikte çalışmasına kritik önem verdiğimiz üçlü yapının yanı sıra ilgili STK’lara da hizmet verebilecek ortak ve etkin bir sosyal diyalog imkânı sunacak dijital bir platformun tasarlanması ortak hedefimizdir.

Sendikacılıkta dijital teknolojiler yardımı ile hem üçlü yapı arasındaki iletişim ve koordinasyon, hem de üye tabanının süreçlere katılımları artırılabilecektir.

Ortak beklentilerimizi ve hedeflerimizi aktardığımız bu konularda kamunun da desteği ile üçlü sosyal diyaloğun ayrılmaz parçaları olarak “Birlikte Mümkün” dediğimiz her işte başarıya ulaşacağımıza olan inancımız tamdır.”


Sitemizdeki diğer haberlere buradan ulaşabilirsiniz.