Connect with us

Kitap

Arter Yayınları Yeni Yılı E-Kitapla Karşıladı

Published

on

Özgün araştırmaların hayata geçirilmesine ve sanat tarihi yazımına katkıda bulunmayı hedefleyen Arter Yayınları, 2010 yılından bu yana sürdürdüğü faaliyetleri bağlamında birçok yeni metnin oluşturulmasına destek verdi. Sanat etrafındaki tartışmaları beslemeyi ve teşvik etmeyi amaçlayan Arter’in 67. yayını ise Joseph Beuys’un hayatını ve yapıtını kateden bir monografiyi arter.org.tr/yayinlar adresi üzerinden ücretsiz erişime açan bir e-kitap olma özelliği taşıyor. Sanat tarihi profesörü Claudia Mesch’in kaleme aldığı Joseph Beuys adlı yayın, çağdaş sanatın dünyanın farklı yerlerinde ortaya konan çeşitli ifade biçimlerini bir araya getiren Arter Koleksiyonu’nda da önemli bir yer tutan Fluxus’un öncülerinden Joseph Beuys’un hayatına, sanatına ve performanslarına odaklanıyor. 

arter

Çağdaş sanat etrafındaki tartışmaları beslemeyi ve teşvik etmeyi amaçlayan Arter, sanat tarihi yazımına ve bu alandaki bilgi üretimine katkıda bulunan yayınlar yapıyor. Yeni yıla dijital yayıncılığa adım atarak başlayan Arter, e-metinleri ve e-kitaplarıyla programı ve koleksiyonuyla bağlantılı yayınların Türkçe çevirilerini daha geniş kitleler için erişilebilir kılacak.

Arter Yayınları’nın ilk e-kitabı, “happening” ve performans pratikleriyle Fluxus’un öncülerinden Joseph Beuys’a (1921–1986) odaklanıyor. Çevirisini Emre Ayvaz’ın üstlendiği Joseph Beuys başlıklı kitapta Claudia Mesch, sanatçının geniş kapsamlı yapıtındaki iki ana hattı ele alıyor: İlki, parçalayıcı bir travma tecrübesinin sanatı ve hayatı üzerindeki etkisi, ikincisi de sanat kavramının üstlenebileceği rolleri sürekli olarak genişletmesi. Joseph Beuys’un çok yönlü sanat anlayışını araştıran ve onun bilim, politika ve maneviyat alanları arasında gezinen pratiğini takip eden bu kitap, sanatçının yaşamına ilişkin diğer birçok anlatının aksine, kişisel mit yaratımına ve sanatı geçmişle tekrar bağlantı kurma becerisini içeren bir faaliyet alanı olarak kavramaya önem atfediyor.