Connect with us

Bilim Teknoloji

Eğitim Boyut Değiştiriyor!

Published

on

Eğitim sistemleri çağa ayak uydurmak zorunda o nedenle sürekli değişiyor ve gelişiyor. Tüm yaşantımızı etkisi altına alan teknolojinin eğitime etkisi de giderek artıyor. Sadece tahta başında anlatılan derslerin yeterli olduğu günler geride kaldı. Uzaktan eğitimde ya da sınıflarda etkileşimin olmadığı dersler yerini teknoloji odaklı ders tasarımlarına bırakıyor.

Özellikle, sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojisi bu alanda popüler hale gelmekte; zSpace bunlardan biri. Kalemi ve 3D gözlüğüyle sürükleyici öğrenme deneyimlerine görsel, işitsel, dokunsal ve kinestetik öğeler ekleyerek etkileşimli dersler sunan zSpace ile öğrenciler,  3 boyutlu modelleri ve etkinlikleri inceleme, gözlemleme ve deneyimleme şansı yakalayabiliyor. Kinestetik olması, birçok duyuya hitap etmesi ve etkileşimde bulunma imkânları sunmasıyla eğitim ortamlarında önemli bir yere sahip olan zSpace, anaokulundan liseye kadar her kesime hitap eden, eğitim ve teknolojinin buluştuğu bir nokta olarak öne çıkıyor.

Eğitim

Yeni Dünyalar Keşfediyorlar

Geleneksel sınıfların sağlayamadığı nesneleri ve kavramları görselleştirip etkileşimli ortamda sunan zSpace, öğrencilerin karmaşık kavramları ilgi çekici bir şekilde öğrenmelerine yardımcı oluyor. zSpace teknolojisi, öğrencilerin alıştıkları teknolojinin ötesinde, yeni dünyalar keşfedebileceği, yenilikçi, sezgisel bir öğrenme deneyimi sunuyor.

Yüz yüze ve uzaktan eğitimde aktif olarak kullanılan zSpace teknolojisi, sınıf ortamında gerek bireysel kullanım gerekse grup çalışmalarında uygulama temelli öğrenmeyi destekleyici bir yapıya sahip. Aynı zamanda özel bir yazılım sayesinde uzaktan eğitimde de artırılmış gerçeklik modunda öğrencilere eş zamanlı online paylaşım yapma veya video kaydı alınarak öğrencilere gönderme olanağı sunuyor.

İçerikleri, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretim Programı’na uygun olarak hazırlanarak yenilikçi bir öğrenme ortamı sunan zSpace’in içeriğinde yer alan deneyime dayalı VR/AR etkinlikler sayesinde öğrenciler, ortam koşullarını değiştirerek, veri toplayarak ve verileri analiz ederek öğrenme sürecinin her adımını tam olarak deneyimleme şansına sahip olabiliyorlar.

Eğitim içerikleri, öğrencileri problem çözme, deneme ve keşifler yoluyla derin öğrenmeyle meşgul etmek üzere tasarlanan zSpace’de öğrenciler kendi deney düzeneklerini kurabiliyor, atom modellerini keşfedebiliyor, yeni nesneler tasarlayıp çok daha fazla disiplinlerarası aktivitelerini 3 boyutlu olarak gerçekleştirebiliyorlar.

zSpace’in etkileşimli içerikleri sayesinde, öğrenciler fizik kanunlarını Jüpiter yer çekiminde inceleyebiliyor, eğik atış, serbest düşme gibi fizik konularını sanal ortamda test edebiliyor, mitoz ve mayoz bölünme evrelerini 3 boyutlu olarak gözlemleyebiliyor, temel matematik eğitiminde konuları daha kolay kavrayabiliyorlar.

Atmakta olan bir kalbi yakından inceleme fırsatı sunan zSpace’de 3 boyutlu modeller, vücudumuzun işlemesini sağlayan organları ve sistemleri görselleştiriyor. Onlarca elementi çok kolay bir şekilde öğrenme olanağı da sunan zSpace ile Hidrojeni yakından incelemek de mümkün.

Hayal gücünü harekete geçiriyor

zSpace’de yer alan etkinlikler probleme dayalı olduğu için, öğrencileri ikili veya takım halinde birlikte çalışmaya ve çözüm bulmaya teşvik ediyor. Bu işbirliği, öğrencilerin birbirlerinin fikirlerini geliştirmelerine yardımcı oluyor, onların analitik düşünmelerini ve çözümler geliştirmesini sağlıyor.

zSpace sürükleyici eğitim içerikleri, öğrencilere bilgilerin aktif ve etkileşimli bir şekilde aktarılmasına izin veriyor; yenilikçi bir öğrenme deneyimi ve ilgi çekici öğrenme fırsatları sunuyor; öğrencilerin hayal gücünü harekete geçirmeye yardımcı olacak müfredata uygun ders planlarını bir araya getiriyor, en karmaşık konuları bile görselleştirmelerine ve anlamalarına yardımcı olacak 3 boyutlu deneyimler sunuyor.

Teorik temelli dersler söz konusu olduğunda öğrencilerin ilgisini çekmek ve dikkat sürelerini ayarlamak daha da zor olmakta. Sanal gerçekliğin yapabileceği en anlamlı etkilerden biri, öğrenmeyi daha eğlenceli hale getirme potansiyeline sahip olmasıdır. Bu sayede zSpace öğrencilerin ilgilerini çekerek dikkat sürelerini artırabiliyor.

Kapsayıcı ve üç boyutlu kişisel deneyim, bilginin akılda kalıcılığı için büyük bir öneme sahip. zSpace yeni bir konunun öğrenildiği sınıf ortamını canlandırabilmek ve sınıfta dikkati dağılmadan oturmaya çalışan öğrenciler için son derece faydalı bir fırsat sunuyor. Bireysel deneyimi sınıfa dahil etmek ve çocukları normalde mümkün olmayan etkileşimli 3 boyutlu aktivitelerle buluşturmak, kavramları derinlemesine öğrenme potansiyelini artırıyor.

zSpace öğrencilerin anlama yeteneklerini geliştirirken katılımı artırıyor. Genel olarak, eğitimde zSpace teknolojisi sadece pasif bilgilerin aktarılmasından ziyade aktif bir öğrenme deneyimi sağlanıyor.