Connect with us

Kitap

OKUYAY “Çocuklar İçin İstanbul’u Yazanlar Konuşuyor” Başlıyor!

Published

on

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin hayata geçirdiği OKUYAY Platformu’nun (Okuma Kültürünü Yaygınlaş- tırma Platformu) desteklediği pilot projeler, etkinliklerine başlıyor! Seçilen pilot projelerden biri olan, Şehir Dedektifiİnisiyatifi’nin “İstanbul’u Okuyorum” projesi kapsamında düzenlenen “Çocuk- lar İçin İstanbul’u Yazanlar Konuşuyor” başlıklı webinar (online konferans) 13 Haziran Cumartesi günü saat 18.00’de gerçekleşecek. Çocuk yayınlarının mimarlık ve kentle ilişkilenmesi üzerine konuşulacak etkinliğe katılmak için kayıt formunu doldurmak yeterli. 

İstanbul’u Okuyorum

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan, Türkiye Yayıncılar Birliği’nin OKUYAY Platfor- mu, okuma kültürüyle ilgili pilot projelere destek vereceği 4 bölgeyi ve hibe almaya hak kazanan pilot projeleri geçtiğimiz aylarda açıklamıştı.

Bu projelerden biri olan, Şehir Dedektifi İnisiyatifi’nin dijital ve basılı interaktif haritalama projesi “İstanbul’u Okuyorum”, çocukların kentin tarihi ve kültürel değerleriyle etkileşimini, okuma kültürü ve oyun yoluyla güçlendirmeyi hedefliyor. Çocukların sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşama hakkını temel alarak, şehrin çocuk hafızasına ilişkin analiz çalışmaları, mekânsal katılım araçları üreten Şehir Dedektifi İnisiyatifi, büyütecini İstanbul’un tarihi çekirdeği Tarihi Yarımada’ya odaklıyor. 5 yaş ve üzeri çocukları, Tarihi Yarımada odağında, kentin okuma ve kent kültürüyle buluşturmayı hedefleyen “İstanbul’u Okuyorum” projesi, bol oyunlu ve okumalı rotalar hazırlıyor.

“İstanbul’u Okuyorum” projesi, “Çocuklar İçin İstanbul’u Yazanlar Konuşuyor” başlığıyla düzenledi- ği webinar serisinde ise İstanbul’u çocuklarla buluşturan yazarlar ve çizerleri bir araya getiriyor. “Çocuklar İçin İstanbul’u Yazanlar Konuşuyor” adlı webinar serisinin ilk etkinliği, 13 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 18.00’de Şehir Dedektifi İnisiyatifi’nden Gizem Kıygı’nın moderatörlüğünde gerçekleşecek. Webinar’ın konukları ise, çocuk kitabı yazarı ve mimar Simla Sunay ile illüstratör Volkan Akmeşe olacak. Sunay ile Akmeşe, mimarlık ve kentle ilişkilenmede çocuk yayınlarının etkisi- ni, kendi üretimleri ve atölye çalışmaları üzerinden konuşacaklar. Proje bu etkinlikle, çocukların pandemi sürecinde özlemi duyulan kent kültürü ile yeniden bağ kurmasını; böylelikle kentin birikimiy- le okuma ve oyun yoluyla etkileşime girmesini hedefliyor.

“Çocuklar İçin İstanbul’u Yazanlar Konuşuyor” etkinliğine katılmak için, internet sitesinde yer alan kayıt formunun doldurulması yeterli.

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ 1949 

OKUYAY PLATFORMU HAKKINDA 

OKUYAY-Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu, ülkemizde okuma kültürünün yaygınlaştırıl- masını çalışma konularından biri haline getiren Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından, T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’nın yürüttüğü Sivil Toplum Sektörünün Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında alınan hibeyle kuruldu. OKUYAY Platformu, okuma kültürünü desteklemeye çalışan STK’lere, aktivistlere, gönüllülere destek vererek Türkiye ve Avrupa’daki iyi örnekleri Türkiye geneline yaymayı hedefliyor.

Çalışmalarını, Türk Kütüphanecileri Derneği (TKD), Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Kadıköy Bele- diyesi ve Kingston Üniversitesi (Birleşik Krallık) ortaklığıyla gerçekleştirecek olan OKUYAY Platfor- mu; okuma kültürünü yaygınlaştırmak için Türkiye’nin seçilecek 4 bölgesinde çocukları, ebeveynleri, öğretmenleri, kamu kuruluşlarını, kütüphaneleri ve sivil toplumu, yayıncılık paydaşlarıyla bir araya getirerek pilot uygulamalar yapacak. Proje sonunda hazırlanacak olan “Okuma Kültürünü Geliştirme- ye Yardımcı Kılavuz”un ise bu alanda önemli bir başvuru kaynağı olması ön görülüyor.

OKUYAY Platformu, İstanbul Taksim’deki çalışma ofisinde düzenlediği toplantılar ve etkinliklerle, okuma kültürünü geliştirmeye destek olabilecek STK, aktivist ve gönüllüleri bir araya getirmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda platform bünyesinde kurulacak “Okuma Kültürü” konulu kitaplık ise araş- tırmacıların kullanımına açık olacak. 2 yıl sürecek projenin tamamlanmasının ardından OKUYAY Plat- formu’nun Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından sürdürülmesi hedefleniyor.

Bilgi için tıklayınız. 


Sitemizdeki benzer haberlere buradan ulaşabilirsiniz.